Chính Sách Bảo Mật

[wpseo_breadcrumb]

Nhacai247 thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên nhacai247. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận tất cả nội dung được mô tả trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu. Chúng có thể được thay đổi, nhưng mọi thay đổi sẽ được công bố. Và những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đếncác thao tác và thông tin sau khi dịch, không ảnh hưởng đến bình luận.

Xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập những dự liệu nhất định về mỗi lần truy cập của bạn một cách tự nguyện, chẳng hạn như: trình duyệt bạn đang sử dụng là trình duyệt nào; thời gian chính xác bạn truy cập trang web; nội dung bạn xem khi bạntruy cập trang web của chúng tôi và thông tin website liên kết hoặc điều hướng về nhacai247. Tất cả những thông tin đều phục vụ cho việc cải thiện chất lượng và nâng cấp dịch vụ của nhacai247.top cũng như tất cả hệ thống thuộc tập đoàn Green Parrot.

Cookie

Cookie và công nghệ theo dõi thể được sử dụng để thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập trang web và hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web. Cookie cũng có thể giúp khách truycập cá nhân hóa một trang web. Không thể thu thập dữ liệu cá nhân bằng cookie và công nghệ theo dõi. Tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể gán cookie cho dữ liệu này. Các cookie được thu thập và thông tin theo dõi có thể được chuyển cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng các thẻ tiếp thị lại được nhập vào hệ thống khi khách truy cập vào các trang nhất định để chúng tôi thể đề xuất các quảng cáo mang tính mục tiêu trong tương lai.

 Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả thông tin/dữ liệu khách hàng theo quy định của Việt Nam về dữ liệu cá nhân (quyền riêng tư).Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài việc trao đổi với bạn về sản phẩm, đặt chỗ hoặc lời mời tham gia các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác giúp chúng tôi ngăn chặn hoặc điều tra gian lận.

Thời gian áp dụng

Chính sách bảo mật này được áp dụng công khai và có thời hạn xuyên suốt trong quá trình trang web nhacai247 hoạt động

Scores: 4 (20 votes)x